PET SCAN

بر اساس مطالعات انجام شده سرعت رشد سرطان در کشور ما بیش از هر کشور دیگری است و بنظر می رسد لازم است در خصوص توسعه و گسترش روش های نوین تشخیصی و درمانی اقدامات اساسی و بیشتری صورت گیرد. یکی از روشهای تشخیصی نوین در این حوزه پت سی تی است که با توجه به گستره جغرافیایی و جمعیتی کشورمان  هنوز توسعه چندانی نیافته است. 

مرکز پت اسکن پیام (شرکت شفا توس کیش) که به عنوان نخستین مرکزخصوصی تصویر برداری مولکولی در کشور با هدف خدمات رسانی به بیماران و نیازمندان در سطحی متفاوت و با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی راه اندازی شده است ، با در اختیار داشتن امکانات پت سی تی، پت ماموگرافی و SPECT آماده خدمات رسانی به بیماران محترم می باشد. در این راستا مرکز پت اسکن پیام می کوشد ضمن حفظ و رعایت کلیه استاندارها ، گزارش تصاویر را در سریع ترین زمان ممکن، تحویل نماید. همچنین با توجه به تجهیز مرکز پت اسکن پیام به سیکلوترون و لذا تولید رادیو دارو در مرکز ، ارائه خدمات پزشکی به بیماران بصورت 7 روز هفته و 24 ساعته و با قیمتی پایین تر از مصوب وزارت محترم بهداشت و بدون وجود لیست انتظار ، ارائه می شود. به این ترتیب نوبت دهی بیماران در مرکز پت اسکن پیام در اولین زمان ممکن قابل انجام خواهد بود.