PET SCAN

بر اساس مطالعات انجام شده سرعت رشد سرطان در کشور ما بیش از هر کشور دیگری است و بنظر می رسد لازم است در خصوص توسعه و گسترش روش های نوین تشخیصی و درمانی اقدامات اساسی و بیشتری صورت گیرد. یکی از روشهای تشخیصی نوین در این حوزه پت سی تی است که با توجه به گستره جغرافیایی و جمعیتی کشورمان  هنوز توسعه چندانی نیافته است. 

مرکز پت اسکن پیام که به عنوان نخستین مرکزخصوصی تصویر برداری مولکولی در کشور با هدف خدمات رسانی به بیماران و نیازمندان در سطحی متفاوت و با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی راه اندازی شده است ، با در اختیار داشتن امکانات پت سی تی، پت ماموگرافی و SPECT آماده خدمات رسانی به بیماران محترم می باشد. در این راستا مرکز پت اسکن پیام می کوشد ضمن حفظ و رعایت کلیه استاندارها ، گزارش تصاویر را در سریع ترین زمان ممکن، تحویل نماید. همچنین با توجه به تجهیز مرکز پت اسکن پیام به سیکلوترون و لذا تولید رادیو دارو در مرکز ، ارائه خدمات پزشکی به بیماران بصورت 7 روز هفته و 24 ساعته و با قیمتی پایین تر از مصوب وزارت محترم بهداشت و بدون وجود لیست انتظار ، ارائه می شود. به این ترتیب نوبت دهی بیماران در مرکز پت اسکن پیام در اولین زمان ممکن قابل انجام خواهد بود.