دومین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره سالیانه کلینیکال آنکولوژی ایران

تاریخ شروع: 22 آذر 96

تاریخ پایان: 24 آذر 96

کشور، شهر و محل برگزاری:

ایران، تهران، هتل المپیک

برگزار کننده: انجمن کلینیکال آنکولوژی ایران

سایت کنگره: www.cong2017.isro.org.ir

تلفن دبیرخانه: 66912678-021