دومین کنگره بین المللی اندوسونوگرافی

تاریخ شروع: 22 شهریور 96
تاریخ پایان: 24 شهریور 96
کشور، شهر و محل برگزاری:
ایران، تهران
برگزارکننده: پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
اطلاعات تماس:
پست الکترونیک: congress@sbmu.ac.ir
سایت دبیرخانه کنگره: www.rigld.sbmu.ac.ir
تلفن دبیرخانه: 22432526 – 021