بیست و دومین کنگره سالیانه آسیا و اقیانوسیه خون و پیوند مغز استخوان

تاریخ شروع: 6 آبان1396
تاریخ پایان: 8 آبان 1396
کشور، شهر و محل برگزاری:
ایران، تهران
برگزارکننده: دانشگاه علوم پزشکی تهران
اطلاعات تماس
پست الکترونیک: info@apbmt2017.org
سایت دبیرخانه کنگره: www.apbmt2017.org
تلفن دبیرخانه: 84902668 – 021