جلسه هم اندیشی متخصصین رادیوتراپی استان البرز با مسئولین مرکز پت اسکن پیام

جلسه هم اندیشی گروهی از متخصصین رادیوتراپی و مسئولین مرکز پت اسکن پیام در تاریخ 96/06/21 در محل مرکز پت اسکن پیام تشکیل شد.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر سعید هاشم زاده مدیر عامل شرکت شفا توس کیش ضمن تشریح فعالیت های مرکز پت اسکن پیام در خصوص نحوه همکاری با پزشکان محترم استان البرز و دانشگاه، مواردی را مطرح و ادامه همکاری این دو نهاد را مورد تأکید قرار دادند.

همچنین حاضرین در جلسه بر برنامه ریزی جهت ارجاع بیماران و در نظر گرفتن تخفیفات ویژه برای بیماران کمتر برخوردار تأکید کردند.

سپس آقای دکتر کرد ضمن تشکر از برگزاری جلسه و حضور همکاران خود در این نشست به افق روشن و سازنده این روش تأکید نموده استفاده از پیشنهادات اطباء برای همکاری با مرکز پت اسکن پیام را فرصتی مغتنم شمردند.

در ادامه آقای دکتر هاشم زاده درخصوص برگزاری جلسات علمی همکاران و اساتید دانشگاه در مرکز پت اسکن پیام تأکید و با انتشار نشریه علمی رادیوتراپی بصورت مشترک موافقت داشتند. حاضرین توافق نمودند تا جلسات علمی با یک دستور جلسه مشخص و به تناسب موضوعات مورد علاقه بحث ادامه یابد.

همچنین مقرر شد تا متخصصین مختلف از جمله جراحان برای بازدید از مرکز و برگزاری جلسات علمی دعوت و دوره های آموزشی تخصصی نیز با هماهنگی طرفین در مرکز پت اسکن پیام برگزار شود.

در پایان جلسه، میهمانان از قسمت های مختلف مرکز پت اسکن پیام بازدید بعمل آوردند.