نشست مشترک هیئت مدیره شرکت شفاتوس کیش با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی البرز و مسئولین حوزه جلب مشارکت های مردمی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی

نشست مشترک اعضای هیئت مدیره شرکت شفاتوس کیش متشکل از: جناب حاج آقا مروجی، جناب آقای دکتر خرامهر، جناب آقای دکتر دلشاد، جناب آقای دکتر بیاشاد، جناب آقای مهندس یوسفی و جناب آقای دکتر هاشم زاده مدیر عامل شرکت با ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی البرز جناب آقای دکتر درفشی، معاونت محترم درمان دانشگاه جناب آقای دکتر کلانتری و مسئولین محترم حوزه جلب مشارکت های مردمی وزارت بهداشت جناب آقای دکتر اسدی و جناب آقای دکتر خسروی در تاریخ 96/06/13 در محل مرکز پت اسکن پیام برگزار شد.

در این نشست، ابتدا آقای دکتر هاشم زاده مدیر عامل شرکت شفا توس کیش گزارشی از پیشرفت پروژه بیمارستان شهید باهنر کرج ارائه نمودند. پس از آن اعضای هیئت مدیره شرکت ضمن تمایل به گسترش همکاریهای فی مابین شرکت شفاتوس کیش و مسئولین دانشگاه علوم پزشکی البرز و نیز وزارت بهداشت بر حمایت هر چه بیشتر وزارت محترم بهداشت در تسریع و اتمام پروژه یاد شده تأکید ورزیدند.

در این جلسه آقای دکتر اسدی بر ضرورت اتمام پروژه شهید باهنر طبق جدول زمان بندی مشخص تأکید ورزیده و از حمایت های وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی البرز در تسریع اتمام پروژه با شرکت شفاتوس تشکرکردند.

در ادامه، شرکت کنندگان در این نشست از مرکز پت اسکن بازدید بعمل آوردند. علاوه بر این ریاست محترم دانشگاه و مدیر عامل شرکت زیباسازه از روند پیشرفت مرکز رادیوتراپی باهنر بازدید بعمل آوردند.