طرف قرارداد با بیمه های آرمان،دی،نوین،رازی،میهن

طرف قرارداد با بیمه های:دانا-نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

طرف قرارداد با بیمه های:دانا-نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

طرف قرارداد با بیمه های:دانا-نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

طرف قرارداد با بیمه های:دانا-نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

طرف قرارداد با بیمه های:دانا-نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

بیمه

طرف قرارداد با بیمه های:دانا-نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

 

نمایشگاه تجهیزات پزشکی آلمان-مدیکا

نمایشگاه تجهیزات پزشکی دوسلدورف آلمان – مدیکا

MEDICA 2017

زمان: 25-22 آبان 1396

مکان: دوسلدورف آلمان

www.medica-tradefair.com :سایت نمایشگاه

سوالات رایج

سوالاتی که ممکن است برای بیشتر مراجعه کنندگان مرکز پت اسکن پیام ایجاد شده باشد و پاسخهای آنها را میتوانید در این بخش بخوانید

بیشتر

آموزش به بیمار

مطالب آموزشی مفید برای بیماران و مراجعه کنندگان مرکز پت اسکن پیام

بیشتر

گالری تصاویر

تصاویر مرکز پت اسکن پیام

بیشتر

تماس با ما

همین امروز با مرکز پت اسکن پیام(شرکت شفا توس کیش) تماس بگیرید

بیشتر

آخرین خبرها