طرف قرارداد با بیمه های آرمان،دی،نوین،رازی،میهن

طرف قرارداد با بیمه های نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

طرف قرارداد با بیمه های نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

طرف قرارداد با بیمه های نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

طرف قرارداد با بیمه های نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

طرف قرارداد با بیمه های نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

بیمه

طرف قرارداد با بیمه های نوین-رازی-پارسیان-بانک ملی-کوثر-دی-میهن-تجارت نو-صندوق بازنشستگی نفت-تعاون-ایران-آتیه سازان-کارآفرین-آرمان-سامان-ملت و رفاه

 

نمایشگاه تجهیزات پزشکی آلمان-مدیکا

نمایشگاه تجهیزات پزشکی دوسلدورف آلمان – مدیکا

MEDICA 2017

زمان: 25-22 آبان 1396

مکان: دوسلدورف آلمان

www.medica-tradefair.com :سایت نمایشگاه

سوالات رایج

سوالاتی که ممکن است برای بیشتر مراجعه کنندگان مرکز پت اسکن پیام ایجاد شده باشد و پاسخهای آنها را میتوانید در این بخش بخوانید

بیشتر

آموزش به بیمار

مطالب آموزشی مفید برای بیماران و مراجعه کنندگان مرکز پت اسکن پیام

بیشتر

گالری تصاویر

تصاویر مرکز پت اسکن پیام

بیشتر

تماس با ما

همین امروز با مرکز پت اسکن پیام تماس بگیرید

بیشتر

آخرین خبرها